Op de site van de KNZB wordt gemeld dat vanaf 11 mei ook de binnenbaden weer open mogen.

Op welke wijze en wanneer binnenzwembaden precies open gaan, ligt bij de verantwoordelijke exploitanten van de zwembaden.
Vanuit het bestuur hebben we op 7 mei de gemeente benaderd en hen gevraagd om ons z.s.m. te laten weten welke stappen zij gaan zetten en wat wij wel en niet mogen organiseren.

Als wij die duidelijkheid hebben zullen we iedereen informeren en gaan we de trainers vragen hoe zij van de ruimte die we krijgen op de beste wijze gebruik kunnen maken.

Het bestuur zal doen wat ze kan om zo snel als mogelijk verantwoord zwemmen weer mogelijk te maken.
Hierbij zijn we in eerste instantie afhankelijk van de keuzes die de gemeente in haar rol als exploitant gaat maken.

Ook hebben we op 7 mei de gemeente weer om duidelijkheid gevraagd ten aanzien van de badhuur. Als wij door compenserende maatregelen de contributie van 1 kwartaal kunnen overslaan zullen wij dat doen en zullen we dit jullie ook laten weten. Op dit moment geldt nog het eerder genomen besluit. Dit was: “De inning van de contributie die in april zou plaatsvinden is uitgesteld tot mei in afwachting van duidelijkheid over compenserende maatregelen”