Alle leden hebben een mail ontvangen waarin toegelicht wordt wat het bestuur besloten heeft over de inning van contributie voor 2021.

Mocht je als lid deze mail niet hebben ontvangen, laat dit dan weten via: secretariaat@gzvw.nl