UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING GZVW
Datum: woensdag 9 maart 2022
Plaats: Campus Winschoten*
Aanvang: 19.30 uur
De jaarverslagen + bijlagen kunnen vanaf 23 februari digitaal worden aangevraagd bij het secretariaat.
  
Bijlagen jaarverslag:
– Agenda ALV 09-03-2022
– Notulen ALV 10-03-2021
* Aangezien de beperkende coronamaatregelen vanaf 25 februari worden opgeheven, zal de ALV fysiek plaatsvinden, op Campus Winschoten.