Meivakantie: In de meivakantie (25 april – 3 mei) gaan de lessen wel gewoon door.

 

Hemelvaartsdag: Op donderdag 21 mei gaan de lessen niet door.

 

Avondvierdaagse: Van 8 t/m 12 juni. Er zijn in deze week geen zwemlessen. Je kunt met de zwemclub mee lopen, er is altijd perfecte verzorging onderweg. De uitnodiging hiervoor volgt t.z.t.

 

Proefzwemmen: Twee weken eind mei/ begin juni, de exacte data volgen. Tijdens deze lessen wordt bekeken wie mee kan doen aan het diplomazwemmen. Je moet minimaal op één van de avonden aanwezig zijn om in aanmerking te komen voor het diplomazwemmen.

 

Diplomazwemmen: Op zaterdag 27 juni 2020 vindt het diplomazwemmen plaats voor de diploma’s Zwemvaardigheid en Survival

 

Laatste les 2019-2020: Op dinsdag 30 juni en donderdag 2 juli zijn de laatste lesavonden van dit seizoen.

 

Kijkavonden: Elke laatste dinsdag en donderdag van de maand kunnen ouders en andere belangstellenden plaatsnemen op de tribune om te kijken naar de zwemlessen.