Aanmelden?
Klik hier voor de mogelijkheden!

Opleidingen

Opleidingen

Over Opleidingen / Zwemmend redden

Zwemvaardigheid/opleidingen
Bij GZVW kun je verschillende diplomaopleidingen volgen.
We leiden op voor het Basiscertificaat en de verschillende Zwemvaardigheids- en Survivaldiploma’s van de NRZ.
Zwemmend redden
GZVW is behalve een zwemvereniging ook een reddingsbrigade, dit houdt in dat wij aangesloten zijn bij de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD). In het kader hiervan leiden wij op voor de diploma’s van de KNBRD / Reddingsbrigade Nederland.
Indeling van het jaar

De lessen voor Basiscertificaat, Zwemvaardigheids- en Survivaldiploma’s worden gedurende de ene helft van het jaar gegeven.
De andere helft van het jaar wordt er les gegeven in zwemmend redden.
Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, van hun zwemniveau en van hun wensen wordt bepaald voor welk diploma ze het beste kunnen oefenen.

Kom meedoen

Als je wilt weten of het zwemmen iets voor jou is, kom dan langs en neem je zwemkleding mee! Een gratis proefles kan altijd!
Elke laatste dinsdag en donderdag van de maand is het kijkavond en is de tribune geopend voor publiek (ouders, broertjes/zusjes, etc.).