UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum:          woensdag 15 maart 2023

Plaats:           Campus Winschoten
P.C. Hooftlaan 1
9673 GS Winschoten

Aanvang:       19.30 uur

De stukken voor de ALV kunnen digitaal worden aangevraagd bij het secretariaat: secretariaat@gzvw.nl

Stukken ALV 15-03-2023

  • Agenda ALV 15-03-2023
  • Notulen ALV 09-03-2022
  • Jaarverslagen 2022
  • Statuten GZVW
  • Huishoudelijk reglement GZVW