UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum: woensdag 13 maart 2024
Plaats: Campus Winschoten
P.C. Hooftlaan 1 | 9673 GS Winschoten
Aanvang: 19.30 uur

De stukken voor de ALV kunnen digitaal worden aangevraagd bij het secretariaat: secretariaat@gzvw.nl

Stukken ALV 13-03-2024

  • Agenda ALV 13-03-2024
  • Notulen ALV 15-03-2023
  • Notulen ALV 05-04-2023
  • Jaarverslagen 2023
  • Bijlage contributieverhoging