Contributie met ingang van het 1e kwartaal in 2018.

Zoals vastgesteld op de ALV d.d. 14 maart 2018.

 Bedragen per kwartaal. 

Opleidingen 2 keer per week €   55,00
Opleidingen 1 keer per week €   48,00
Wedstrijdzwemmen 2 t/m 5 keer per week €   61,00
Wedstrijdzwemmen 1 keer per week €   51,00
Masters 2-3 keer per week €   55,00
Masters 1 keer per week €   48,00
Waterpolo Dames en Heren 2 keer per week €   61,00
Waterpolo Aspiranten €   58,00
Waterpolo Pupillen €   51,00
Gezinskaart* €  140,00
Extra activiteit bij een andere afdeling  1 keer per week €     7,00

De bondscontributie KNZB (Waterpolo + Wedstrijdzwemmen) bedraagt € 17,00 per jaar per lid en zit niet in de bovengenoemde bedragen.

De bondscontributie KNBRD (Opleidingen) bedraagt € 10,00 per jaar per lid en zit niet in de bovengenoemde bedragen.

De vrijwilligerstoeslag voor de bondscontributies bedraagt € 7,- per jaar per lid en zit niet in de bovengenoemde bedragen.

De kosten voor een startvergunning (Waterpolo + Wedstrijdzwemmen, va 12 jaar) zitten niet in de bovengenoemde bedragen.

 * Op de gezinskaart kunnen maximaal 4 personen uit één gezin zwemmen, welke woonachtig zijn op één en hetzelfde adres.


Toelichting

Contributieverhoging zoals vastgesteld op de ALV d.d. 20 maart 2013

De huur die GZVW aan de gemeente moet betalen gaat dit jaar omhoog met         € 6000,-.

Dat is voor onze club heel erg veel, we zijn met ongeveer 200 betalende leden, dat zou dus een verhoging van 30 euro per lid betekenen. Als bestuur vinden we dat te veel. Daarom zal de contributie met gemiddeld € 5 per kwartaal verhoogd worden, met ingang van 1 april 2013.

Waar halen we de andere € 3000,- vandaan?

Het bestuur zal dit, eenmalig, uit de algemene reserves halen.

Maar dan zijn we er helaas nog niet. De gemeente legt ons ook voor het jaar 2014 en voor het jaar 2015 nog eens een verhoging op van € 3000,-. Dat betekent dat het bestuur nu al weet dat we de contributie in 2014 nog eens moeten verhogen met € 5 per kwartaal en in 2015 nog een keer. En dat in een tijd waarin we allemaal de pijn van de bezuinigingen al voelen in de portemonnee. Toch willen we als bestuur u dit nu al voor leggen en niet nu een beetje en volgend jaar weer. Deze verhogingen zijn uiteraard nog onder voorbehoud van veranderingen in kosten en/of opbrengsten vanuit zowel de gemeente als GZVW.

We hebben gekeken naar de kosten en naar de gebruikte baduren. Dit verschilt per afdeling. We hebben een meer evenredige verdeling gemaakt van de contributie. Hieronder ziet u het voorstel voor de contributie 2013 – 2015 per afdeling. Op deze manier willen we de verhoging van de badhuur de komende jaren opvangen.

2012   2013 2014 2015
Wedstrijdzwemmen

2-6 keer per week

€ 40,50 € 46 € 51 € 56
Wedstrijdzwemmen

1 keer per week

€ 30 € 36 € 41 € 46
Waterpolo                Dames en Heren € 42,50 € 46 €51 € 56
Waterpolo Aspiranten € 38 € 43 € 48 € 53
Waterpolo Pupillen € 36 € 41 € 46
Opleidingen

2 keer per week

€ 35 € 40 € 45 € 50
Opleidingen

1 keer per week

€ 28 € 33 € 38 € 43
Gezinskaart € 100 € 115 € 120 € 125

– De genoemde bedragen zijn contributies per kwartaal.

– Bij een extra activiteit bij een andere afdeling wordt de contributie met € 7 per kwartaal verhoogd.

– De bondscontributie (KNZB) bedraagt € 15 per jaar per lid en zit niet in de bovengenoemde bedragen.

Het nieuwe contributiebedrag voor 2013 zal m.i.v. 1 april 2013 door de penningmeester geïnd worden op dezelfde wijze als voorheen.

Bestuur GZVW