Aanmelden?
Klik hier voor de mogelijkheden!

Code Blauw

Code Blauw

KOM IN ACTIE BIJ GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG:  CODE BLAUW

Code Blauw staat voor: respect, sportiviteit, veiligheid en plezier!

GZVW streeft naar een zwemklimaat waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen.

We sluiten hiermee aan bij Code Blauw van de KNZB. Kijk ook op:

https://www.youtube.com/watch?v=vX-EMW9i5s0

 We vragen leden om ook elkaar aan te spreken op het naleven van de regels. Een van de regels waarbij dit zeker van belang is: “Het gebruik van mobiele telefoons in de kleedkamers is niet toegestaan”. Hierbij gaat het om elk gebruik, niet enkel om Whatsapp, bellen of de camerafunctie. In de kleedkamers dient de telefoon opgeborgen te blijven. Dit geldt voor alle kleedruimtes.

WAAR LIGT DE GRENS?

Grofweg onderscheiden we de volgende gedragingen als grensoverschrijdend gedrag:
• Pesten
• Discriminatie
• Bedreiging
• Belediging
• Mishandeling
• Seksuele intimidatie

Als jou iets van bovenstaande aard overkomt of je ziet dat iemand anders er last van heeft, vragen we je om dit te melden bij jouw trainer, instructeur of coach. Je kunt ook contact zoeken met één van de vertrouwenspersonen van GZVW. Meer informatie en contactgegevens van onze vertrouwenspersonen vind je op de website: https://gzvw.nl/algemeen/vertrouwenspersoon/