Aanmelden?
Klik hier voor de mogelijkheden!

Bestuur & Commissies

Bestuur & Commissies

Dagelijks bestuur
Voorzitter: Dhr. H. Stel
Secretaris: Mw. J. van Geffen
Penningmeester: Mw A. Jensema
Commissies
Organisatie
Organisatie: Mw. H. Baas-Flikkema
Opleidingen / Reddingszwemmen
Opl. Diplomazwemmen / Opl. KNBRD: Mw. H. Baas-Flikkema
Waterpolocommissie
Waterpolocommissie voorzitter: Dhr. S. Tulp
Waterpolocommissie secretariaat: Dhr. H. Nicolaas
Overige waterpolocommissie leden: Arjan Wiekens (namens Heren 1)

Mark Bonthond (Namens Heren 2)

Robin Fransens & Anique Elling (Namens Dames 1)

Sander Stel (Namens de jeugd)

John Ruibing (Namens Heren 3 & notulist)

 
 Commissie wedstrijdzwemmen (TC)
TC  wedstrijdzwemmen voorzitter: Vacant
 TC  wedstrijdzwemmen secretariaat:  Alie Kruizinga
 Overige TC leden: Vacant

Rico Pras

Yvonne Wilts

Peter ten Hoff

Karin Huigen

Trainers/Instructeurs
 Opl. Diplomazwemmen / Opl. KNBRD:  Josse van Geffen
Wedstrijdzwemmen: Alie Kruizinga
 Waterpolo trainers:  Sander Stel (Jeugdtrainer)

H. Nicolaas (hoofdtrainer)

G. Trul (trainer)

A. Wiekens (trainer)

Aquarobics:  Mw. Y. Kant
 Algemeen
 Ledenadministratie:  Mw. J. van Geffen
 Webmaster:  Dhr. R. Roffel
 Bankrekeningnummer:  NL79ABNA0413770001