UPDATE Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 09-03-2022

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING GZVW
Datum: woensdag 9 maart 2022
Plaats: Campus Winschoten*
Aanvang: 19.30 uur
De jaarverslagen + bijlagen kunnen vanaf 23 februari digitaal worden aangevraagd bij het secretariaat.
  
Bijlagen jaarverslag:
– Agenda ALV 09-03-2022
– Notulen ALV 10-03-2021
* Aangezien de beperkende coronamaatregelen vanaf 25 februari worden opgeheven, zal de ALV fysiek plaatsvinden, op Campus Winschoten.

Update Coronamaatregelen 26-01-2022

Naar aanleiding van de persconferentie van 25 januari nog een korte update van onze kant.
Wat blijft gelijk:
– De trainingen en lessen kunnen door blijven gaan zoals we weer opgestart zijn, op de reguliere tijden.
– Iedereen van 18 jaar en ouder die het zwembad betreedt dient in het bezit te zijn van een geldige QR-code.
– Er geldt een mondkapjesplicht voor iedereen vanaf 13 jaar (behalve in het natte gedeelte).
– We vragen ouders/verzorgers met nadruk om tijdens de trainingen en lessen buiten het zwembad te wachten, dit in verband met de verplichte 1,5m afstand die in de hal niet te waarborgen is.
De wachtkamer is momenteel in gebruik als kleedkamer en dus niet beschikbaar.
Wat verandert:
– Wedstrijden zijn weer toegestaan. Hoe dit precies vormgegeven wordt, zal vanuit de afdelingen gecommuniceerd worden.
We kunnen ons voorstellen dat het met de nieuwe quarantaineregels soms niet duidelijk is of je wel of niet naar het zwembad mag komen.
We willen jullie wijzen op de volgende link die hierbij kan helpen. We gaan er van uit dat iedereen hierbij zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt.

Update Coronamaatregelen 14-01-2022

Gelukkig mag de sport weer van start!

Dit houdt in dat ook wij onze lessen en trainingen weer zullen oppakken.
Omdat er geen tijdsbeperkingen meer zijn, zullen we weer terug gaan naar onze reguliere tijden.

Naast dat we uiteraard de basisregels dienen te volgen, zoals 1,5m afstand houden en thuisblijven bij klachten, gelden ook de volgende regels nog:
– iedereen van 18 jaar en ouder die het zwembad betreedt dient een geldige QR-code te laten zien.
– publiek (daar vallen ook ouders onder) is niet toegestaan in het zwembad.

We zijn blij dat we het jaar weer sportief kunnen beginnen en hopen jullie allemaal gauw weer te zien in het zwembad!