19 september 2017, 19.00 uur reikte wethouder Bart Boon van de gemeente Oldambt een cheque uit aan G.Z.V.W.

Reden voor de uitreiking is de actie Ode aan de Redder van de Koninklijk Bond tot het Redden van Drenkelingen, KNBRD. De Reddingsbrigade Nederland bestaat dit jaar 100 jaar! Al een eeuw lang leiden vrijwilligers door het hele land, mensen op tot redders (lifeguards) en geven ze voorlichting over de gevaren op en rond het water. Reden genoeg om deze vrijwilligers in het zonnetje te laten zetten: een Ode aan de Redder! Dankzij de inzet van deze enthousiast en professioneel opgeleide vrijwilligers kan Nederland veilig van haar water genieten.

De KNBRD wil het 100-jarig bestaan van Reddingsbrigade Nederland dan ook aangrijpen om die vrijwillige redders in het zonnetje te zetten! Want door de inzet van vrijwilligers kunnen wij onze missie blijven nastreven: het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood. En daardoor Nederland veilig van haar water laten genieten. Daarom heeft Reddingsbrigade Nederland aan de burgemeesters van gemeenten waar een Reddingsbrigade is gevestigd een verzoek gestuurd om in dit jubileumjaar van de Reddingsbrigade iets leuks te doen voor de vrijwilligers van de Reddingsbrigade in hun gemeente.

 

De gemeente Oldambt heeft besloten G.Z.V.W. een cheque van € 250,00 aan te bieden. De vereniging zal dit geld gaan gebruiken voor een te houden activiteit ‘auto te water’.